Health Concept Analyzer – laite

Mikä Health Concept Analyzer -magneettikenttämittari on?

Health Concept Analyzer -laitteessa yhdistyvät lääketieteen, bioinformatiikan, sähkötekniikan ja muiden tieteenalojen innovaatiot. Kvanttilääketieteeseen perustuva laite hyödyntää kehittyneiden sähkölaitteiden kykyä kerätä tietoa elimistön solujen heikosta magneettikentästä analyysiä varten. Tarkoituksena on näitä sähkömagneettisia aaltoja tulkitsemalla saada viitteitä kehon tilasta.

Health Concept Analyzer mittaa kehon koostumusta 13 eri alueelta. Nämä alueet ovat vitamiinien, kivennäisaineiden, koentsyymien ja aminohappojen määrät, sydämen ja verisuoniston tila, sekä ruoansulatustoiminta. Mittauksessa nähdään myös aivojen ja keskushermoston tila, luiden mineraalitiheys, immuunijärjestelmä, haitalliset aineet, raskasmetallit, fyysinen peruskunto ja ihon kunto.

Laitteen toimintaperiaate

Ihmisen elimistö koostuu lukemattomista soluista, jotka kasvavat, kehittyvät, erilaistuvat, uusiutuvat ja kuolevat jatkuvasti. Solut myös uusiutuvat lakkaamatta jakautumalla, ja aikuisen elimistössä jakautuu joka sekunti 25 miljoonaa solua. Minuutissa uusiutuu noin 100 miljoonaa verisolua. Solujen jakautuessa ja kasvaessa solujen perusyksiköt eli sähkövaraukset sisältävät atomien ytimet ja ytimien ympärillä olevat elektronit liikkuvat ja muuttuvat lakkaamatta suurella nopeudella, mikä saa aikaan sähkömagneettisia aaltoja. Ihmiskehon lähettämät sähkömagneettiset aallot kertovat myös elimistön tilasta, sillä ne vaihtelevat ihmisen terveydentilaan mukaan. Näitä sähkömagneettisia aaltoja tulkitsemalla voidaan saada viitteitä kehon tilasta.

Kvanttilääketieteen mukaan sairastumisen perimmäinen syy on se, että atomin ytimen ympärillä pyörivien elektronien kierto muuttuu, mikä aiheuttaa muutoksia kaiken aineen muodostavissa atomeissa, pienissä ja suurissa biomolekyyleissä, soluissa ja lopulta myös elimissä. Elektronilla on sähkövaraus, joten elektronien kiertoradan muuttuessa atomin ytimen ympärillä myös atomien lähettämät sähkömagneettiset aallot muuttuvat. Elimistön sairauksien ja fyysisten muutosten aiheuttamien sähkömagneettisten aaltojen muutosten tuottama energia on hyvin vähäistä ja on tavallisesti nanogaussin ja mikrogaussin välillä.

Heikon magneettikentän taajuus ja energia voidaan määritellä suoraan tai kädessä pidettävän sensorin avulla. Mittauslaitteeseen on määritetty oireiden ja ravitsemusindikaattorien normaalit värähtelytaajuudet. Laite vahvistaa niitä, ja lähettää ne edelleen tietokoneen analysoitaviksi. Lopuksi niille annetaan vastaava negatiivinen tai positiivinen kvanttiarvo. Kvanttiarvo osoittaa oireen tai ravintoaineen puutteen luonteen ja tilan viitteellisesti. Periaate on sama kuin radioaalloilla. Ilmassa on lukemattomia radioaaltoja. Jos haluaa kuunnella jotakin tiettyä radiolähetystä, radion voi säätää oikealle taajuudelle, jolloin syntyvän värähtelyn avulla lähetyksen kuuntelu on mahdollista. Health Concept Analyzer -laitteella tehdyissä testeissä hyödynnetään tätä periaatetta.

Lue lisää www.hca.fi